Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów

I - ZAJĘCIA TERENOWE. Praktyka z Konserwacji zabytków i geodezji

I ZAJĘCIA TERENOWE
termin: 15 kwietnia  2015r.  o godzinie 8:00. 
miejsce:  placyk za główną zabytkową bramą Portu (przy ul. Bytomskiej) obok Kantyny Portowej i niebieskiej rzeźby
Studenci powinni mieć ze sobą wszystkie rzeczy niezbędne do sporządzenia notaty.   
UWAGA ! 
Prosimy o punktualne przybycie, ponieważ rozdane zostaną wejściówki do Portu, bez których nie uda się nikomu spóźnionemu do nas dołączyć!